top of page

Annleggsgartnerfaget

(Fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver
Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:

* Vedlikehold av grøntanlegg i alle årstider
* Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
* Vedlikehold av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
* Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater,

   benker, skulpturer og gjerder
* Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

Personlige egenskaper
I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.

bottom of page