top of page

Betongfaget

(Fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som betongfagarbeider kan du få jobb i entreprenørbedrifter, kommunale etater, Statens vegvesen, hos eiendomsforvaltere, Statkraft eller murer- og tømrermestere.

Sentrale arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver omfatter produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsområder

fundamentering
forskaling og armering
utstøping av betong, produksjon og montering av betongelementer, betongrehabilitering
branntetting og fuging
tegning- og konstruksjonsforståelse
rigging og drift av byggeplass

Personlige egenskaper
Betongfaget krever selvstendige utøvere som er kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre. Du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig og ha godt håndlag

bottom of page