top of page

Tømrerfaget - medlem

Fredrikstad Snekkersevice AS
Adresse: Utgårdsveien 27, 1684 Vesterøy

E-post: fredrikstadsnekkerservice@live.no
Telefon: 908 81 076
Org.nr: 897 118 432


Skjærhalden Bygg AS
Adresse: Overveien 23, 1680 Skjærhalden
E-post: 
post@skjaerhaldenbygg.no

Telefon: 908 66 987
Org.nr: 914 041 821


Bygg 1-2-TRE AS
Adresse: Oredalsveien 127, 1613 Fredrikstad
E-post: 
post@bygg12tre.no

Telefon: 957 95 598
Org.nr: 925 337 498


Obos Block Watne AS 
Adresse: Yvenveien 12, 1715 Yven

Hjemmeside: http://www.blockwatne.no

E-post: bent.drageset@blockwatne.no

Telefon: 69 10 05 50
Org nr: 930 587 370


Hauglihus AS
Adresse: Ringtunveien 1712 Grålum

E-post: lars-ole@haugelihus.no

Telefon: 69128777 Fax 69128777
Org nr: 955 890 868


Brodahl & Jahren Drift AS 
Adresse
: Ryggeveien 157 1570 DILLING

Postadresse: Postboks 555 1522 MOSS

Hjemmeside: http://www.bjgruppen.no

Telefon: 970 47 404
Org nr: 932 488 469


Askim Entreprenør AS
Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: post@askimentreprenor.com

Hjemmeside: http://www.askimentreprenor.no

Telefon: 69 88 02 60
Org nr: 976 115 295

 

Boxly AS

Adresse: Lundestadtoppen 2, 1613 Fredrikstad

E-post: veronica@boxly.no

Hjemmeside: https://boxly.no/

Telefon: 488 65 046

Org nr: 996 111 946

Recover Nordic AS

Adresse: Produksjonsveien 19, 1618 Fredrikstad

E-post: ostfold@recovernordic.no

Telefon: 69 33 96 70

Org. nr: 995 761 440

Kolstad mesterbygg A/S

Adresse: Slevik Platå 2, 1621 Gressvik

E-post: jonk@mesterbygg.no

Mobil 900 97 350

Org nr. 992 220 597

Byggeservice Askim A/S

Adresse: Nordre gate 20, 1807 Askim

E-post: tm@byggserviceaskim.no

Telefon: 69 88 18 79

Org. nr: 980 024 547

Spernes Bygg AS

Adresse: Spinellveien 29a, 1639 Gamle Fredrikstad

E-post: Espen@spernesbygg.no

Telefon: 909 18 206

Org.nr: 920 648 495

Tømrer Kristiansen AS

Adresse: Nyborgveien 6, 1678 Kråkerøy

E-post: Christian@tomrerkristiansen.no

Telefon: 407 65 572

Orgnr: 922 121 834

Nilsen & Sandvik AS

Adresse: Oredalsåsen 59, 1613 Fr.stad

E-post: afladberg@outlook.com

Telefon: 474 73 620

Hjemmeside: www.nilsen-sandvik.no

Org.nr: 925 881 864

Tømrer David Olsen AS

Adresse: Myrstadveien 35, 1718 Greåker

E-post: post@tomrerolsen.no

Telefon: 476 56 638

Hjemmeside: tomrerolsen.no

Org.nr: 927 842 181

Indre Østfold fengsel avd. Trøgstad

Adresse: kroksundveien 71, 1860 Trøgstad

E-post: kjell.roar.fosser@kriminalomsorg.no

Telefon: 900 70 249

Org.nr: 974 718 693

SL stenlegging

Adresse: Osloveien 142, 1536 Moss

E-post: Christoffer@stenlegging.no

Telefon: 69 27 63 40

Org.nr: 888 988 912

Svein Anders Bakke

Adresse: Bøveien 10, 1765 Halden

E-post: sveinabakke69@gmail.com

Telefon: 907 79 218

Org.nr: 969 947 471

Viken Mesterbygg AS

Adresse: Ålestrandveien 15, 1621 Gressvik

E-post: post@viken-mesterbygg.no

Telefon: 918 40 730

Org.nr: 925 919 918

TMA Bygg AS

Adresse: Roald Amundsensvei 226, 1658 Torp

E-post: post@tmabyggas.no

Telefon: 917 56 571

Org.nr: 927 181 622

HIB-Bygg AS

Adresse: Stasjonsveien 63, 1746 Skjeberg

E-post: post@obsb.no

Telefon: 976 21 371

Org.nr: 930 175 412


Byggmester Forsetlund AS
Adresse; Pancoveien 14, 1624 Gressvik
E-post: 
magnfors@online.no

Telefon: 950 88 438
Org.nr.: 998 018 811

GJØMO BYGG AS

Adresse: Knivsøveien 16, 1788 Halden

E-post: torstein@gjomobygg.no

Telefon: 948 70 306

Org.nr.: 917 570 205

Oslofjorden Bygg AS

Adresse: Kvartsveien 33,1640 Råde

E-post: john@oslofjordenbygg.no

Telefon: 901 60 498

Org.nr.: 976 465 415

NORDLI Byggtjenester AS

Adresse: Nye Tindlundvei 65,1718 Greåker

E-post: norsydbygg@outlook.com

Telefon: 950 57 959

Org.nr.: 913 955 994

Østfoldmuseene

Adresse: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

E-post: morten.bjerknes@ostfoldmuseene.no

Telefon: 419 01 335

Org nr: 994 963 910

Byggkompaniet Østfold AS

Adresse: Rosenlund 55a, 1617 Fredrikstad

E-post: BAL@BKO.AS

Telefon: 404 17 912

Orgnr: 970 902 643

Polygon AS avd Fredrikstad

Adresse: Produksjonsveien 5, 1618 Fredrikstad

E-post: rino.nygard@polygongroup.com

Telefon: 951 13 654

Orgnr: 915 229 115

Rolf Andreassen AS

Adresse: Sivløkka  4, 1664 Rolvsøy

E-post: rolf.terje@rolf-andreassen.no

Telefon: 69 30 80 40

Orgnr: 865 473 362

Byggmester Anders Juvkam

Adresse: Sandaker 9, 1580 Rygge

E-post: andersjuvkam@gmail.com

Telefon: 959 13 855

Orgnr: 914 456 037

Fjeldhøi Bygg AS

Adresse: Marmorveien 52, 1784 Halden

E-post: ja-jl@online.no

Telefon: 928 25 882

Orgnr: 919 345 543

Arca Nova Entreprenør AS

Adresse: Borgeveien 1, 1650 Sellebakk

E-post: post@arcanova.no

Telefon: 69 35 54 00

Orgnr: 984 925 360

Askim Entreprenør AS

Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: anja@askimentreprenor.no

Telefon: 992 60 601

Org.nr: 976 115 295

Mac Entreprenør

Adresse: Årvollskogen 50, 1529 Moss

E-post: post@macgruppen.no

Telefon: 450 68 721

Org nr: 925 781 576

Byggmestrene Bokerød og Kitterød AS

Adresse: Brattskottveien 31, 1769 Halden

E-post: daniel@byggmesterbokerød.no

Telefon: 412 34 471

Org nr: 915 003 168

Art-Bygg & Anlegg

Adresse: Gamle Isevei 2, 1738 Sarpsborg

E-post: Post@art-bygg.no

Telefon: 920 10 038

Orgnr: 921 666 659

VR bygg & eiendom AS

Adresse: Rubintunet 77, 1639 Fredrikstad

E-post: Vr-bygg@hotmail.com

Telefon: 477 58 513

Hjemmeside: Vrbygg.no

Org.nr: 914 978 386

Kl Byggtjeneste AS

Adresse: Ørneveien 4, 1640 Råde

E-post: klbyggtjeneste@gmail.com

Telefon: 908 24 085

Org.nr: 911 910 098

Bjørn Egil Øverby Svendsen Tømrerfirma

Adresse: Grønliveien 64, 1782 Halden

E-post: eosven@online.no

Telefon: 922 41 981

Org.nr: 984 834 241

HB Tømrerteknikk

Adresse: Svingen 7a, 1860 Trøgstad

E-post: Larshveding@hotmail.com

Telefon: 472 90 037

Org.nr: 926 470 515

Minge Bygg Thomas Minge Johansen

Adresse: Gluppeåsen 5B, 1614 Fredrikstad

E-post: thomas@mingebygg.no

Telefon: 928 37 661

Org.nr: 916 138 369

2Plan Bygg AS

Adresse: Kloppastien 1, 164 Gamle Fredrikstad

E-post: stian@2plan.no

Telefon: 481 92 477

Org.nr: 998 375 509

Brødr. Hammershaug AS

Adresse: Grimsrødhøgda 28, 1786 Halden

E-post: post@treogmur.no

Telefon: 934 97 674

Org.nr: 930 685 631

Granholt Bygg AS

Adresse: Kirkegata 28, 1767 Halden

E-post: Lars.rune.granholt@hotmail.com

Telefon: 928 34 232

Org.nr: 931 642 782

RHK AS

Adresse: Østgårdkroken 13, 1617 Fredrikstad

E-post: glenn@ringhyttaklar.no

Telefon: 952 79 041

Hjemmeside: ringhyttaklar.no

Org.nr: 929 787 544

Tømrer Brynte Måstadskaug

Adresse: Sentvetveien 165, 1866 Båstad

E-post: brynska@online.no

Telefon: 908 40 233

Org.nr: 992 470 518

bottom of page