top of page

OKBH, Opplæringskontoret for bygg og håndverksfag i Østfold

OKBH drives av medlemsbedriftene gjennom ett styre, representert ved de største yrkesgruppene

Vårt mål er å drive aktiv rekruttering gjennom å utdanne lærlinger i samsvar med bransjens behov og kvalitetskrav

Vi sikrer at den enkelte lærling får den opplæringen han eller hun har krav på, og bistår bedriften i henhold til læreplanen. Dersom bedriften ikke dekker hele læreplanen, sørger vi for omplassering av lærlingene i de periodene det trengs. Vi tilrettelegger så lærlingene er best mulig forberedt til avsluttende prøve.

Foruten å sikre høy kvalitet i opplæringen, er vi en sentral støttespiller til bedriftene i læretiden. Vi håndterer alt det praktiske - fra kontrakter og dokumentasjon, til oppfølging av den enkelte lærling. 

Hva gjør OKBH for lærlingen og bedriften?

- Sikre opplæring i henhold til fagenes læreplan

- Utdanne lærlinger i samsvar med bransjens kvalitetskrav

- Jevnlige vurderingssamtaler med lærling og faglig leder i bedriften

- Kursing av lærlinger i forkant av avsluttende prøver

- Oppmelding til fag-svenneprøve og kompetanseprøve

 

Andre oppgaver

- Rekrutteringsarbeid på ungdomsskoler. Orientering om mulighetene i vår bransje

- Videregående skoler. Orientering om lærebedrifter, utplassering i bedrift og læreplasser

- Messer. Orientering og synliggjøring av bransjene vi representerer

- Opprette lærekontrakter og plassere lærlingene i bedriftene

- Vedlikehold og drift av prøvestasjoner

bottom of page