top of page

Rørleggerfaget

(Svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder
Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver
Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg.

 

Sentrale arbeidsområder
installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen
montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg

installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
montere utstyr og armatur i varmeanlegg
montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg
utføre servicearbeid

Personlige egenskaper

Yrket setter krav til teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet. Du bør også ha praktisk sans og være serviceinnstilt.

Formelle krav
Det er innført sertifikater for særs viktige arbeidsoperasjoner.

bottom of page