top of page

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - medlem

Mysen takservice AS
Adresse: Folkenborg veien 16, 1850 Mysen

E-post: post@mysen-takservice.com

Telefon: 975 022 42

Org.nr: 950 573 317


Askim Entreprenør AS
Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: post@askimentreprenor.no

Telefon: 69 88 02 60


Terje W Granstrøm 
Adresse: Statsråd Tanks g 1, 1777 Halden

Hjemmeside: http://www.blikkenslageren.no

E-post: post@blikkenslageren.no

Telefon: 69 18 76 90
Org nr: 984 005 784

 

Blikkenslager Frode Dahl
Adresse: Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg

E-post: frodedahl@icloud.net

Telefon: 922 28 435
Org nr: 985 999 589

 

Günthers Eftf AS
Besøksadresse: Sognshøy, 1580 Rygge

Postadresse: Postboks 518 Høyden, 1522 Moss

E-post: post@gunthers.no
Hjemmeside: http://www.gunthers.no

Telefon: 69 20 46 10

Org nr: 979 284 659

Hellberg & Bjerkeli AS 
Adresse: Rødsv. 74, 1781 Halden

Telefon: 69 21 10 10
E-post: svein@bjerkeli.no

Org nr: 933 557 731

Blikkenslager Rune Kiserud 

Adresse: Håndverkv. 5, 1820 Spydeberg

E-post: rkiserud@start.no

Telefon: 69 83 61 66

Org nr: 969 947 978

Krogseth AS

Adresse: Lundsv. 15, 1710 Sarpsborg

E-post: hagren@online.no

Telefon: 69 14 50 60

Org nr: 961 512 506

Indre Østfold ventilasjon AS

Adresse: Gramveien 54, 1832 Askim

E-post: per@iovent.no

Telefon: 900 33 911

Org nr: 967 647 675

Lysaker Blikk & Ventilasjon

Adresse: Finskudtveien 11, 1890 Rakkestad

E-post: joran.lysaker@gmail.com

Telefon: 90138027

Org nr: 913 379 462

Fredrikstad Ventilasjons- og Blikkenslagerforretning AS
Adresse: Pancov. 22, 1624 Gressvik

E-post: felles@fredrikstadventilasjon.no

Hjemmeside: http://www.fredrikstadventilasjon.no

Telefon: 69 35 24 40
Parkering: Ja

Org nr: 911 829 614

Blikk 1 Blikkenslagerverksted Arne Hellum AS
Adresse: Klokkergårdsveien 14, 1711 Sarpsborg

E-post: arne@blikk1.no

Hjemmeside: http://www.blikk1.no

Telefon: 69 15 51 00
Org nr: 971 186 666


Blikkenslager Torbjørn Lemtun 
Adresse: Ringtunv. 2, 1712 Grålum

E-post: firmapost@lemtun.no

Hjemmeside: http://www.lemtun.no

Telefon: 69 10 24 40

Org nr: 933 849 732

Selbak Blikkenslagerverksted A/S
Adresse: Trykkeriv. 21, 1653 Sellebakk

E-post: post@selbak-blikk.no

Hjemmeside: http://www.selbak-blikk.no

Telefon: 69 34 53 47
Org nr: 957 492 614

 


Blikkenslager Frode J Kristiansen AS
Adresse: Ravinev. 27, 1890 Rakkestad

E-post: fjokris@online.no

Telefon: 908 81 474
Org nr: 887 213 852

Anonsen eftf AS

Adresse: Grimsrød, 1786 Halden

E-post: per@ottoanonsen.no

Telefon: 69183439, 41665816

Org nr: 860 753 642

Viken Ventilasjon AS

Adresse: Greåkerveien 29, 1718 Greåker

E-post: Ole.marius@vikenventilasjon.no

Hjemmeside: www.vikenventilasjon.no

Telefon: 47263940

Orgnr: 911 758 091

Caverion Norge AS

Adresse: Askimveien 936, 1811 Askim

E-post: haakon.a.paulssen@caverion.no

Hjemmeside: www.caverion.com

Telefon: 69 88 77 77

Org.nr: 959 069 743

Skiptvet Blikk AS

Adresse: Industriveien 4, 1816 Skiptvet

E-post: firmapost@skiptvet-blikk.no

Telefon: 918 46 594

Org.nr: 960 796 217

KJ Montasje AS

Adresse: Svaleveien 27, 1894 Rakkestad

E-post: Ole@kjmontasje.no

Telefon: 944 47 518

Org.nr: 928 437 965

Askim Entreprenør AS

Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: anja@@askimentreprenor.no

Telefon: 69 88 02 60

Org.nr: 976 115 295 

bottom of page