Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - medlem

Borg Ventilasjon AS
Adresse: Produksjonsv. 15, 1618 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 642 Lisleby, 1616 Fredrikstad

E-post: post@borg-ventilasjon.no

Telefon: 69 39 82 90
Org nr: 913 825 934

Blikkenslager Fahlstrøm & Magnussen
Adresse: Vallehellene 13, 1664 Rolvsøy

E-post: ole@blikkogventilasjon.no

Telefon: 930 60 005

Org.nr: 997 108 183

Mysen takservice AS
Adresse: Folkenborg veien 16, 1850 Mysen

E-post: post@mysen-takservice.com

Telefon: 975 022 42

Org.nr: 950 573 317


Askim Entreprenør AS
Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: post@askimentreprenor.no

Telefon: 69 88 02 60

GK MONTASJE A/S
Adresse: Fjellsia 1, 1812 Askim

E-post: john-reidar.kristoffersen@gk.no

Telefon: 69 88 14 00
Org nr: 986 845 275

Terje W Granstrøm 
Adresse: Statsråd Tanks g 1, 1777 Halden

Hjemmeside: http://www.blikkenslageren.no

E-post: post@blikkenslageren.no

Telefon: 69 18 76 90
Org nr: 984 005 784

 

Blikkenslager Frode Dahl
Adresse: Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg

E-post: frodedahl@icloud.net

Telefon: 922 28 435
Org nr: 985999589

 

Günthers Eftf AS
Besøksadresse: Sognshøy, 1580 Rygge

Postadresse: Postboks 518 Høyden, 1522 Moss

E-post: post@gunthers.no
Hjemmeside: http://www.gunthers.no

Telefon: 69 20 46 10

Org nr: 979 284 659

Hellberg & Bjerkeli AS Kobber & Blikkenslager
Adresse: Rødsv. 74, 1781 Halden

Telefon: 69 21 10 10
E-post: svein@bjerkeli.no

Org nr: 933 557 731

Blikkenslager Rune Kiserud 

Adresse: Håndverkv. 5, 1820 Spydeberg

E-post: rkiserud@start.no

Telefon: 69 83 61 66

Org nr: 969 947 978

Krogseth AS

Adresse: Lundsv. 15, 1710 Sarpsborg

E-post: hagren@online.no

Telefon: 69 14 50 60

Org nr: 961 512 506

Østfold Enøk og ventilasjon 

Adresse: Greåkerveien 27, 1718 Greåker

Hjemmeside: http://www.ostfold-enok.no

E-post: atle.andresen@ostfold-enok.no

Telefon: 69 12 54 30

Org nr: 966 757 914

Indre Østfold ventilasjon AS

Adresse: Gramveien 54, 1832 Askim

E-post: per@iovent.no

Telefon: 900 33 911

Org nr: 967 647 675

Lysaker Blikk & Ventilasjon

Adresse: Finskudtveien 11, 1890 Rakkestad

E-post: joran.lysaker@gmail.com

Telefon: 90138027

Org nr: 913 379 462

AT Blikk AS

Adresse: Tangenveien 5, 1642 Saltnes

E-post: Post@atblikk.no

Telefon: 45415954

Org nr: 913 367 464

Fredrikstad Ventilasjons- og Blikkenslagerforretning AS
Adresse: Pancov. 22, 1624 Gressvik

E-post: felles@fredrikstadventilasjon.no

Hjemmeside: http://www.fredrikstadventilasjon.no

Telefon: 69 35 24 40
Parkering: Ja

Org nr: 911 829 614

Blikk 1 Blikkenslagerverksted Arne Hellum AS
Adresse: Klokkergårdsveien 14, 1711 Sarpsborg

E-post: arne@blikk1.no

Hjemmeside: http://www.blikk1.no

Telefon: 69 15 51 00
Org nr: 971 186 666


Blikkenslager Torbjørn Lemtun 
Adresse: Ringtunv. 2, 1712 Grålum

E-post: firmapost@lemtun.no

Hjemmeside: http://www.lemtun.no

Telefon: 69 10 24 40

Org nr: 933 849 732

Selbak Blikkenslagerverksted A/S
Adresse: Trykkeriv. 21, 1653 Sellebakk

E-post: post@selbak-blikk.no

Hjemmeside: http://www.selbak-blikk.no

Telefon: 69 34 53 47
Org nr: 957 492 614


Stillesby Ventilasjon Service AS
Adresse: Wecyv. 6, 1859 Slitu

E-post: post@stillesby.no

Hjemmeside: http://www.stillesby.no

Telefon: 69 89 60 10
Org nr: 977 044 154

 

YIT AS
Adresse: Kalnesveien 1, 1712 Grålum

E-post: roar.andersen@yit.no

Telefon: 69 13 82 00
Org nr: 959 069 743

Blikkenslager Frode J Kristiansen AS
Adresse: Ravinev. 27, 1890 Rakkestad

E-post: fjokris@online.no

Telefon: 908 81 474
Org nr: 887 213 852


Blikkenslagerverksted Olsen ANS
Adresse: Nedre Snarvei 10, 1746 Skjeberg

E-post: espenblikk@hotmail.com

Telefon: 476 46 655
Org. nr.: 995 521 865

Team Vent as

Adresse: Smalvollveien 44,0667 Oslo

E-post: post@teamvent.no

Telefon: 957 40 988

Org.nr.: 992 576 073

 Gunvaldsen & sønn AS

Adresse: Dampsagveien 10,1408 Kråkstad

E-post: post@gunvaldsenogsonn.no

Telefon: 907 97 651

Org.nr.: 911 639 130

Indre Østfold Blikkenslageri AS

Adresse: Spestadveien 134, 1880 Eidsberg

E-post: danowr@online.no

Telefon: 46614996

Org.nr: 921 368 356

Anonsen eftf AS

Adresse: Grimsrød, 1786 Halden

E-post: per@ottoanonsen.no

Telefon: 69183439, 41665816

Org nr: 860 753 642

Viken Ventilasjon AS

Adresse: Greåkerveien 29, 1718 Greåker

E-post: Ole.marius@vikenventilasjon.no

Hjemmeside: www.vikenventilasjon.no

Telefon: 47263940

Orgnr: 911758091

Caverion Norge AS

Adresse: Askimveien 936, 1811 Askim

E-post: haakon.a.paulssen@caverion.no

Hjemmeside: www.caverion.com

Telefon: 69 88 77 77

Org.nr: 959 069 743

Taktekker

Hellberg & Bjerkeli AS

Adresse: Rødsveien 74, 1781 Halden

E-post: Svein@bjerkeli.no

Telefon: 92826662

Org.nr: 933557731

Isolatørfaget

MIS - Moss isolasjonsservice

Adresse: Årvollskogen 44, 1529 Moss

E-post: moss@isolasjon.no

Telefon: 93071700

Hjemmeside: www.isolasjon.no

Org.nr: 981 934 571