Tømrerfaget - medlem

KK Bygg Kenneth Knædal AS 

Adresse: Nedre Tomtegate 4a, 1651 Sellebakk

E-post: Kenneth@kkbygg.com
Telefon: 934 51 615
Org.nr: 815 019 342

Fredrikstad Snekkersevice AS
Adresse: Utgårdsveien 27, 1684 Vesterøy

E-post: fredrikstadsnekkerservice@live.no
Telefon: 908 81 076
Org.nr: 897 118 432

Skjærhalden Bygg AS
Adresse: Overveien 23, 1680 Skjærhalden
E-post: 
post@skjaerhaldenbygg.no

Telefon: 908 66 987
Org.nr: 914 041 821

LEVVEL BYGG & EIENDOM AS
Adresse: Askimveien 480, 1816 Skiptvedt
E-post: 
hansolavkile@hotmail.no

Telefon: 922 011 04
Org.nr.: 998 141 133

Bygg 1-2-TRE AS
Adresse: Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad
E-post: 
post@bygg12tre.no

Telefon: 957 95 598
Org.nr: 897 126 842

 

Mesterbyggern AS
Adresse; Båstadveien 1274, 1866 Båstad
E-post: 
christian@mesterbyggeren.no

Telefo:; 95804381
Org.nr: 999 074 014

ProBygg AS
Adresse; Greåkerveien 145, 1718 Greåker
E-post: post
@probygg.no

Telefon: 952 85 257
Org.nr.: 914 242 339


Block Watne AS 
Besøksadresse: Yvenv. 12, 1715 Yven

Hjemmeside: http://www.blockwatne.no

E-post: bent.drageset@blockwatne.no

Telefon: 69 10 05 50
Org nr: 974 116 200

Hauglihus AS
Besøksadresse: Ringtunveien 1712 Grålum

E-post: lars-ole@haugelihus.no

Telefon: 69128777 Fax 69128777
Org nr: 955 890 868

Byggmester Christiansen As
Besøksadresse: Kreutzgate 1, 1658 Torp

e-post:hichri@online.no

Telefon: 92063293

Orgnr: 980 429 857

Brodahl & Jahren V/Byggm Nils Petter Markussen 
Besøksadresse:Ryggeveien 157 1570 DILLING

Postadresse: Postboks 555 1522 MOSS

Hjemmeside: http://www.bjgruppen.no

Telefon: 69 36 40 50
Org nr: 923 731 032

Askim Entreprenør AS
Besøksadresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: post@askimentreprenor.com

Hjemmeside: http://www.askimentreprenor.no

Telefon: 69 88 02 60
Org nr: 976 115 295

 

Byggmester Rolf Thomas Bless AS
Besøksadresse: Ravnev. 2, 1661 Rolvsøy

e-post: rtbless@online.no
Telefon: 69 34 78 70
Org nr: 885 297 862

Byggmester N-A Forsetlund A/S
Besøksadresse: Bratliv. 11, 1605 Fredrikstad

E-post: nagf@fredfiber.net

Telefon: 69 31 14 86
Org nr: 986 695 427

 

Lasse Kristiansen 

Besøksadresse:Torsnesveien 15, 1630 Gamle Fredrikstad

E-post: snekkersjefen@online.no

www.altinnenbygg.com

Mobiltelefon: 977 42 043

Tveit & Torgersen Byggmester AS 

Adresse: Lundestadtoppen 2, 1612 Fredrikstad

E-post: tor-erik@ttbm.no 

Hjemmeside: https://tveittorgersen.no/

Telefon: 902 16 194

Org nr: 996 111 946

Damgaard Bygg 

Adresse: Generalveien 27, 1769 Halden

E-post: post@damgaardbygg.no

Hjemmeside. www.damgaardbygg.no

Telefon: 69 18 30 00

Org nr: 984 216 734

Recover Nordic AS

Adresse: Produksjonsveien 19, 1618 Fredrikstad

E-post: ostfold@recovernordic.no

Telefon: 69339670

Org. nr: 995 761 440

Kolstad mesterbygg A/S

Slevik Platå 2, 1621 Gressvik

E-post: jonk@mesterbygg.no

Mobil 900 97 350

Org nr. 992 220 597

Byggeservice Askim A/S

Adresse: Nordre gate 20, 1807 Askim

E-post: tm@byggserviceaskim.no

Telefon: 69 88 18 79

Org. nr: 980 024 547

Husoteket AS

Adresse: Smedhusåsen 18, 1570 Dilling

E-post: Alex@husoteket.no

Telefon: 92464847

Org nr: 918 558 373

Spernes Bygg AS

Adresse: Spinellveien 29a, 1639 Gamle Fredrikstad

E-post: Espen@spernesbygg.no

Telefon: 90918206

Org.nr: 920648495

Tømrer Kristiansen AS

Adresse: Nyborgveien 6, 1678 Kråkerøy

E-post: Christian@tomrerkristiansen.no

Telefon: 40765572

Orgnr: 922121834


Byggmester Sverre Sandberg
Adresse: Hannibal Sehetsgate 12, 1771 Halden
E-post; 
sverresandberg@hotmail.com

Telefon: 918 15 410
Org.nr.: 997 211 294

Byggmester Forsetlund AS
Adresse; Pancoveien 14, 1624 Gressvik
E-post: 
magnfors@online.no

Telefon: 950 88 438
Org.nr.: 998 018 811

GJØMO BYGG AS

Adresse: Knivsøveien 16, 1788 Halden

E-post: torstein@gjomobygg.no

Telefon: 948 70 306

Org.nr.: 917 570 205

Tømrermester Jan Vidar Nes

Adresse: Kroksundveien 741,1860 Trøgstad

E-post: jav-nes@online.no

Telefon: 952 23 085

Org.nr.: 969 092 670

BYGGMESTER KNUT HERMANSEN AS

Adresse: GelertsensGate 1, 1608 Fredrikstad

E-post: knut@byggmester-hermansen.no

Telefon: 918 02 505

Org.nr.: 913 516 257
 

Eliassens Byggeservice AS

Adresse: Gamle Åle vei 28, 1621 Gressvik

E-post: lasse@eliassen1.no

Telefon: 941 30 894

Org.nr.: 997 273 184

TØMRER BRYNTE MÅSTADSKAUG

Adresse: Torpveien 32,1866 Båstad

E-post: brynska@online.no

Telefon: 908 40 233

Org.nr.: 992 470 518

TØMRER DAG ERIK LAURITZEN

Adresse: Enggata 56,1721 Sarpsborg

E-post: Enggata.56@hotmail.com

Telefon: 902 19 989

Org.nr.: 882 461 602

TØMRER SVEIN TORE AS

Adresse: Furuvarpveien 2,1765 Halden

E-post: tomrerst@halden.net

Telefon: 452 31 856

Org.nr.: 915 166 431

Oslofjorden Bygg AS

Adresse: Kvartsveien 33,1640 Råde

E-post: john@oslofjordenbygg.no

Telefon: 90 16 04 98

Org.nr.: 976 465 415

HS Skadeservice AS

Adresse: Bregneveien 15,1812 Askim

E-post: tsnekker@online.no

Telefon: 977 19 600

Org.nr.: 993 146 390

NORDLI Byggtjenester AS

Adresse: Nye Tindlundvei 65,1718 Greåker

E-post: norsydbygg@outlook.com

Telefon: 950 57 959

Org.nr.: 913 955 994

PETTERSEN OG DAHL AS

Adresse: Kasperklova 12,1621 Gressvik

E-post: post@pettersenogdahl.no

Telefon: 480 54 055

Org.nr.: 812 486 292

Borg bygg og takst AS

adresse: Bellevue 26, 1606 Fredrikstad

E-post: Daniel@borgbyggtakst.no

telefon: 91664090

Org nr: 916 093 853

Vegg og tak  assistanse AS

Adresse: Produksjonsveien 16, 1618 Fredrikstad

E-post: Lasse@veggogtak.no

Telefon: 90015473

Org nr: 914 719 321

Østfoldmuseene

Adresse: Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

E-post: stehel@ostfoldmuseene.no

Telefon: 94139517

Org nr: 994 963 910

Byggkompaniet Østfold AS

Adresse: Rosenlund 55a, 1617 Fredrikstad

E-post: BAL@BKO.AS

Telefon: 404 17 912

Orgnr: 970 902 643

Polygon AS avd Fredrikstad

Adresse: Produksjonsveien 5, 1618 Fredrikstad

E-post: rino.nygard@polygongroup.com

Telefon: 95113654

Orgnr: 915229115

Rolf Andreassen AS

Adresse: Sivløkka  4, 1664 Rolvsøy

E-post: rolf.terje@rolf-andreassen.no

Telefon: 69308040

Orgnr: 865473362

Byggmester Anders Juvkam

Adresse: Sandaker 9, 1580 Rygge

E-post: andersjuvkam@gmail.com

Telefon: 95913855

Orgnr: 914456037

Fjeldhøi Bygg AS

Adresse: Marmorveien 52, 1784 Halden

E-post: ja-jl@online.no

Telefon: 92825882

Orgnr: 919345543

Rebell Kollektivet AS

Adresse: Grønliveien 21, 1605 Fredrikstad

E-post: wella@rebellkollektivet.no

Telefon: 94194391

Orgnr: 920214843

Tømrerfirma Eriksson & Andersen AS

Adresse: Fiskeklevveien 49a, 1769 Halden

E-post: toseriks@online.no

Telefon: 92018617

Orgnr: 814592162

Arca Nova Entreprenør AS

Adresse: Borgeveien 1, 1650 Sellebakk

E-post: post@arcanova.no

Telefon: 69355400

Orgnr: 984925360

Askim Entreprenør AS

Adresse: Østbuen 2, 1820 Spydeberg

E-post: aase@askimentreprenor.no

Telefon: 977 08 680

Org.nr: 976 115 295

Mac Entreprenør

Adresse: Årvollskogen 50, 1529 Moss

E-post: post@macgruppen.no

Telefon: 450 68 721

Org nr: 925 781 576